Ringkøbing-Skjern Kommune

I Ringkøbing-Skjern Kommune værdsætter vi samarbejdet med frivillige organisationer og ildsjæle. Det styrker sammenholdet og gør det sjovt at bo her, når I der er lokale fodboldtrænere, medlemmer af støtteforeninger, besøgsvenner og frivillige til arrangementer sætter aktiviteter i gang og stiller op år ud og år ind. 

Uden frivillige ville vores område ganske enkelt være et fattigere sted.

Det at give et nap med, hvor man kan se et behov, at få en lys ide og handle på den, ligger dybt i vestjyder. Over halvdelen af borgerne i Ringkøbing-Skjern udfører frivilligt arbejde. På landsplan er det omkring hver tredje, der gør det.

Samskabelse med borgerne og det aktive medborgerskab går som en rød tråd igennem kommunens vision og politikker. Og kommunen arbejder i øjeblikket på at tage skridtet videre og udvikle et nyt samspil mellem den offentlige sektor og borgerne, hvor borgerne ikke kun ses som brugere, men som partnere og ressourcer til at skabe velfærd og fællesskab.

Rent praktisk sker det eksempelvis ved oprettelsen af FrivilligVest og ved at klæde kommunens medarbejdere på til at tænke den frivillige verden med ind, hvor det kan lade sig gøre. Ligesom vi også er med i kampen om at blive Europæisk Frivillighovedstad 2018.

Frivilligedage er en lejlighed til at knytte bånd på tværs og til at fejre den kæmpestore indsats I frivillige lægger for dagen i vores kommune. Tak for det og god fornøjelse med messe, matchday, konference, frivilligbørs og fest.

 

Med venlig hilsen

Iver Enevoldsen, borgmester.