Fonde

Tuborgfondet

Tuborgfondet støtter frivillige ildsjæle og hjælper med at bygge bro mellem mennesker, organisationer og offentligheden – til glæde for hele samfundet.

 

Tuborgfondet har valgt at donere 50.000 kroner til Matchday-arrangementet, der er et led i Frivilligdage.

             

      

Ildsjælepuljen

Ildsjælepuljen er en pulje, som kan søges af frivillige foreninger, borgere, virksomheder, kommune og andre med gode projekter på frivillig- og ildsjæleområdet.

Specielt i forhold til initiativer fra kommune og virksomheder gælder dog følgende:
Som udgangspunkt skal projekter støttet af ildsjælepuljen ledes af frivillige, dog kan virksomheder og kommunale institutioner i mindre omfang ansøge og lede et projekt:

  • Hvor det drejer sig om igangsættelse, hvor den kommunale eller virksomhedens indsats gør en forskel i den indledende fase.
  • Hvor det drejer sig om facilitering i forhold til at få lokale frivillige og ildsjæle med i et projekt
  • Hvor det drejer sig om at servicere frivillige og ildsjæle i vækstfremmende foranstaltninger

Ildsjælepuljen har bevilliget i alt 400.000 kroner til Frivilligdage.

 

 

                  

 

A.P. Møller Fonden

Operaen på Holmen er uløseligt forbundet med A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Den store bygning lige over for Amaliehaven står dog langtfra alene: Møller, festivaler, websites, haveanlæg, skoler, kunstgræsbaner, træskibe, museer, teatre, hospitaler og meget andet har også nydt godt af Fondens ressourcer. Mange store bevillinger er gået til hovedstadsområdet, men geografisk bredde er også et mål, og Fonden støtter projekter i hele Danmark samt i Sydslesvig, i Grønland og på Færøerne.

Fonden er blandt de største i Danmark og favner både meget omkostningstunge projekter og gode ideer, der kræver mindre støtte. Størrelsen af det samlede beviligede beløb kan variere fra år til år. I 2012 blev der beviliget støtte for 1,5 mia. kr. I 2013 var beløbet 1,3 mia. kr., mens det i 2014 var 900 mio. kr. I 2013 blev der desuden givet en ekstraordinær bevilling på 1 mia. til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Denne donation udmøntes over en 5-6 årig periode fra 2014-2019. 

Sit lange navn har Fonden efter skibsreder A.P. Møller og hans amerikanske hustru, Chastine Mc-Kinney Møller.

 

A.P. Møller Fonden har doneret 100.000 kroner til Frivilligdage, helt konkret til Matchday-arrangementet.

Nordea Fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Vi støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. For os handler det gode liv om at være i balance - både med os selv og verden omkring os.

Vi har ikke nogen færdig opskrift på det gode liv, men vi tror på, det er noget, vi skaber sammen. Derfor uddeler vi årligt ca. en halv milliard kroner til organisationer, foreninger og ildsjæle, som vil skabe gode liv for andre i Danmark.