Konference

FREDAG DEN 11. NOVEMBER 08.30-13.00

 

Siloerne konverteret

Konferencen er relevant for nøglepersoner i den frivillige verden: politikere, frivilligkonsulenter, frivilligcentrer, frivilligråd, kulturelle samråd, fritidsråd mv. i Region Midtjylland.

I Ringkøbing-Skjern Kommune har kommune og den frivillige verden vedtaget og iværksat en kraftig ommøblering og opgradering af Frivilligcentret: inddraget fritids- og kulturområdet som en del af arbejdsgrundlaget, tilføjet en udbygget kursussektion og fordoblet medarbejderstaben.

Såvel i kommuner som blandt de frivillige organisationer findes en udbredt silotænkning.

Hvordan kan Frivilligcenter og Kommune i fællesskab redesigne de kendte siloer så de står mål med en ny infrastruktur til aktivt medborgerskab og frivillig deltagelse.

Siloerne skal fyldes op med en masse fælles gods så mulighederne for, at den kommunale og den frivillige verden kan gå i frugtbar samskabelse. Udbyttet skal komme borgerne til gavn.

På konferencen er der inviteret tre oplægsholdere, der med base i kultur-, fritid- og det sociale område vil fortælle om praktiske erfaringer med samskabelse.

Casper Hansen, virksomhedskonsulent og projektleder, Herlev Kommune fortæller om fodbold, der får unge ledige ”på banen”. Herlev Kommune, DBU Sjælland og fodboldklubben B1973 er gået sammen om at skabe et tilbud for unge ledige. De unge mødes to gange om ugen til fodboldtræning, fællesspisning, motivation og sparring. Partnerskabsaftalen viser, at fællesskab, fodbold og en målrettet indsats kan være det helt rigtige for unge, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Næsten halvdelen af de unge, der deltager i tilbuddet, går videre i job eller uddannelse.

Bente von Schindel, Sekretariatsleder i Kulturelle Samråd i Danmark, fortæller om samarbejde mellem skoler og kulturelle foreninger. Som del af den nye folkeskolereform er skolerne forpligtet til at åbne sig mod lokalsamfundet og til i højere grad at indgå i samarbejder med bl.a. det lokale foreningsliv. Foreningerne inden for det kulturelle område besidder særlige faglige kompetencer,som folkeskolelærerne kan trække på både i den almindelige undervisning og i den understøttende undervisning og i forbindelse med den åbne skole. Bente von Schindel vil komme med eksempler på konkrete samarbejdsområder mellem folkeskoler og det kulturelle foreningsliv.

 

Camilla Stenhaug Pedersen, Daglig leder af Frivilligcenter Silkeborg:
I Silkeborg oplever frivilligcentret såvel som kommunen, at der er skabt et frugtbart samarbejde, som understøtter civilsamfundets rolle i udviklingen af velfærden og det sociale arbejde i kommunen. Silkeborg Kommune ser inddragelsen af civilsamfundet som helt nødvendigt for at kunne løse fremtidens velfærdsudfordringer, bl.a. ved en større satsning på relationel velfærd, og frivilligcentret bliver opfattet som en seriøs medspiller i denne proces.

Derefter vil der blive arbejdet med idégenerering ud fra de tre indlæg.

Indledningsvist vil vi præsentere vores nye lokale struktur og tankerne bag. 

Anders La Cour, lektor ved CBS, runder konferencen af, ved at han giver et rids af udfordringer i samarbejdet, når velfærdssamfundet har udfordringer, og det er afhængigt af frivilliges medvirken.

Du kan se invitationen til konferencen her!