Holdet bag

Frivilligdage arrangeres af Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet (FIA) og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern (FC).

To parter, der efter nytår smeltes sammen til en ny organisation i form af FrivilligVest.

Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

FIA er en selvejende institution, der med støtte fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Kulturcenter samt de private sponsorer Skjern Bank og Sportigan Skjern så dagens lys i september 2015.

FIA har til formål at højne frivilligheden, ikke blot i Ringkøbing-Skjern, men på længere sigt gerne i hele landet. Formålet forsøges blandt andet opfyldt ved at tilbyde uddannelse til både frivillige og dem, der skal samarbejde med frivillige. Det kan være kurser, temadage, inspirationsaftener eller andet, der løfter de frivilliges arbejde. Men det kan også være ved arrangementer som Frivilligdage, som der også gerne skulle komme mere frivillighed ud af.

FIA sætter en stor ære i at arbejde på tværs af de klassiske siloer inden for det frivillige arbejde – man kan lære rigtig meget af de andre. 

 

Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern

Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern er en foreningsdrevet en non-profit organisation med over 20 års erfaring i det frivilligt sociale arbejde med de foreninger, der arbejder inden for feltet.

Det er de frivillige foreninger, der vælger hvem, der sidder i bestyrelsen.

Centret er et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde, og det har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.

Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern arbejder for:

  • at støtte, synliggøre og inspirere det eksisterende frivillige arbejde og at hjælpe nye initiativer i gang
  • at mobilisere flere frivillige og gøre det lettere at blive frivillig og lettere at finde hjælp i de frivillige foreninger
  • en mere helhedsorienteret social indsats ved at skabe bedre netværk og samarbejde på tværs af de forskellige foreninger og mellem forening og kommune eller andre relevante samarbejdspartnere, så de kan koordinere arbejdet og dele erfaringer
  • at gøre opmærksom på og debattere frivilligt socialt arbejde for at sikre og forbedre rammer og vilkår for den frivillige sociale indsats.

 

Desuden samarbejder vi med Kommune og andre aktører om at skabe nye spændende muligheder for borgerne i lokalområdet.

Det er vores opgave at komme så nær på borgerne i lokalområdet. Det gør vi bl.a. gennem vores afdelinger i Ringkøbing, Tarm og Videbæk.

 

Vi støtter det frivillige engagement!

Til nytår tager vi hul på et nyt kapitel inden for det frivillige område i Ringkøbing-Skjern. FIA og FC smelter sammen til FrivilligVest, og det er selvfølgelig naturligt, at vi allerede nu samarbejder om forskellige projekter. Et af dem er Frivilligdage.

FrivilligVest er et stort skridt på vejen om tanken om, at de frivillige skal have én fælles indgang. Uanset om der er tale om en forening, en organisation eller en institution inden for idrætten, kulturen, det sociale, det kirkelige, sognearbejdet eller noget helt andet – så er FrivilligVest til for dem.